Historia

Seger föddes i vedboden Röshult/Gällstad år 1947. Gunnar Segerqvist är en då 16-årig grabb, fast besluten att bli sin egen lyckas smed. Eftersom sticktraditionen var stark i Gunnars hembygd, föll sig valet av verksamhet naturligt.

Han röjde ut föräldrarnas gamla vedbod, lärde sig hur en stickmaskin fungerar och satte igång. Sockar, fotbollsstrumpor och längre dam- och barnstrumpor, utgjorde sortimentet i nystartade Gunnar Segerqvist Hemstickeri. När cykelväskan var fullpackad, tog han farfars gamla cykel och gav sig iväg. Banan som gårdfarihandlare var inledd.

Redan då, för över femtio år sedan, formulerades ledorden som gjort företaget till vad det är idag. Service, Kvalitet, Utveckling, Funktion, Kommunikation. var viktigt även då. Om än i liten skala.

Affärerna gick strålande. Redan något år efter starten kunde cykeln bytas ut mot en spritt ny Renault Combi, till priset av 4800 kronor. Nu kunde Gunnar utvidga sitt försäljningsområde ovch det bar iväg uppåt Skaraborg, Värmland, Dalarna och österut mot Småland. Cykeln satt dock fortfarande fast därbak på bilen, vissa kunder kunde ju bara nås med hjälp av cykeln. Det var det där med service…

Det var bråda tider för Gunnar - utvecklingen gick i rask takt. Gårdfarihandeln blev till ”uppackningar” där kunder togs emot i inhyrda bygdegårdar. Grossisterna hade nu blivit den dominerande kundgruppen.
Dagarna upptogs av försäljningsresor, på kvällar och nätter gick stickeriet hemma i Röshult för högtryck och den nystartade postorderrörelsen fick skötas på helgerna. Det började bli trångt i vedboden.

Bildtext

1963 var det så dags att överge föräldrahemmet. Nya moderna automatstickmaskiner köptes in och krävde mera utrymme. Egna, nybyggda lokaler, med en yta på hela 200 m2 gav rejält utrymme att växa i.
Trodde man. Redan 1970 var det dags att bygga till fabriken igen, nu till 1000m2.

1985 inträffade en händelse som skulle kunnat betyda slutet för företaget. Hela fabriken brann ned till grunden, med maskiner och allt. Ett hårt slag givetvis, men det var aldrig någon tvekan. Redan dagen efter var man i gång med att lägga ut order till samtliga trikåfabriker i Gällstad. Alla ställde upp helhjärtat och den berömda ”gällstadandan” visade sig fungera i praktiken. Totalt 19 fabriker, inte bara i Gällstad, sysselsattes under tiden som Seger´s nya fabrik byggdes upp igen.

I april 1986 var det dags att inviga den nya fabriken. Dubbelt så stor som den förra och med en helt ny ultramodern, datorstyrd maskinpark. Inget ont som inte har något gott med sig.

Seger idag

Fortfarande bedrivs verksamheten i Gällstad - Sveriges trikåcentrum. Vedboden har bytts ut mot funktionella lokaler på 6500 m2, den första stickmaskinen har utvecklats till en ultramodern maskinpark.

Seger är fortfarande ledande som leverantör av tekniskt stickade strumpor och mössor.
Det givande samarbetet med framgångsrika idrottsmän/kvinnor fortsätter och utvecklas,

Affisch namn i dag är de alpina stjärnorna, Jens Byggmark, Frida Hansdotter och Sara Hector.

Ledorden och värderingarna som fanns med redan 1947 är i högsta grad aktuella. Visserligen ställer de lite högre, och på många sätt annorlunda, krav idag men grundtanken är den samma.

Strävan efter att hela tiden ligga i framkant när det gäller Service, Kvalitet, Utveckling, Funktion och Kommunikation styr verksamheten i stort som smått.

Ingår sedan 2001 i New Wave Group AB.